www.brunvoll.nu - Blogg - -CV- - MFK-quiz - Slekta - Stenerud - Twitter (norsk) - Twitter (engelsk) - Flickr - LinkedIn - Facebook

Atle Brunvolls
rulleblad

Journalist og utvikler i Aftenposten Multimedia.
Født i Molde i 1962.
Gift med Elisabeth.
Pappa til Ingvild og Aurora.
Bosatt på Frogner i Sørum.

Fritid: Seiling, foto, familie, matlaging, data.

 

Tidligere bravader

Aftenposten

NITH

Drammens Tidende
Buskeruds Blad

Norsk Presse-
fotografskole

Forsvarets Forum

Romsdals Budstikke

Romsdal Folkeblad

View Atle Brunvoll's profile on LinkedIn

KursoversiktNITH / NKI

2002-2004: Jeg studerte helger/kvelder/netter ved siden av jobben i Aftenposten Multimedia.

Det mest synlige resultatet: Tippekonkurransen

Studiet begynte på NITH i Oslo, men vi ble for få som spesialiserte oss på Internett-applikasjoner det andre året, så vi måtte fullføre studiet på NKI.

Litt om studiet:

Studiekurs IT med spesialisering i utvikling av Internettapplikasjoner

Studiet er på 60 studiepoeng, hvorav de 30 første er grunnleggende systemering og programmering med vekt på objektorientert programmering. De siste 30 studiepoengene er spesialisering innen fag som er relevante for utvikling av internettapplikasjoner, inkludert elektronisk markedsføring.

Prosjektoppgave i Internett-applikasjoner

Jeg brukte uhørt mye tid på å spare noen minutter hver helg. Jeg administrerer nettsidene til Aftenpostens interne tippekonkurranse. Den har over 100 deltagere årlig og oppdateres etter hver eliteserierunde. Derfor laget jeg tippeprogrammet TUFTE.
( Tippekonkurransen Uten For Tidkrevende Etterarbeid - lenge før TVNorge laget sin TV-serie!!! )

Webapplikasjoner

Utvikling av statiske nettsider med HTML og CSS og dynamiske og interaktive webdokumenter basert på klientside-prosessering av JavaScript-kode innbakt i HTML-dokumentet og tjenerside-prosessering av PHP-kode, med bl.a. automatisk e-postutsendelse og databasetilknytning (MySQL). En av mine oppgaver: Trøndersjekken

Grunnleggende informasjonsbehandling

Oversikt over sentrale problemstillinger innen IT, en datamaskins oppbygning og virkemåte, bruksområder for IT og de samfunnsmessige konsekvenser av IT-bruk.

Programmering I og II

Objektorientert programmering med Java.

Systemutvikling I og II

Systemutvikling/Prosjektstyring med Microsoft Solutions Framework, RUP og UML.

Databaser 1

Om databaser med hovedvekt på relasjonsdatabaser. Innføring i prosesser og metoder for transformasjon fra semantisk datamodell til ferdig implementert database og gode ferdigheter i bruk av SQL.

Hendelsesorientert programmering

Innføring i hendelsesorientert programmering med utgangspunkt i Visual Basic. Faget legger vekt på komponentbasert utvikling, hvor programmeringsspråket brukes som «lim» mellom ferdiglagde komponenter.

Elektronisk markedsføring

En generell presentasjon av strategisk bruk av Internett i tilknytning til markedsføring. Tar for seg tekniske og markedsføringsmessige muligheter og begrensninger